Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Tükrük Bezi Tümörleri
 

Tükrük Bezi Tümörleri

Hoşal İ.N., Kaya S., Ayas K., Gürsel B., Ceryan K., Turan E., Sözeri B., Apaydın N., Sütay S.

Bu klinik çalışmamızda, pirmer olarak tükrük bezlerinden gelişen 228 hastanın analizi yapılmış, tedavi prensipleri ve sonuçlara etki eden faktörler üzerinde durulmuştur. Tükrük bezi tümörlerinin % 85’ini parotis gland, % 2.63’ünü submandibuler gland, % 12.28’ini oral kavite minör glandlardan gelişen tümörlerin oluşturduğu ve % 71.4’ünü benign % 28.6’sını malign tümörlerin teşkil ettiği görülmüştür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(2)/61-71

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale