Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Parotis Bezi Kitlelerinde Parotis Salgısında Prostaglandin Benzeri Aktivite Düzeylerinin Tayini
 

Parotis Bezi Kitlelerinde Parotis Salgısında Prostaglandin Benzeri Aktivite Düzeylerinin Tayini

Bilgen V., Oktay S., Turan E.

Parotiste kitlesi olan hasta ile, kontrol grubu oluşturan 11 sağlam kişi üzerinde yapımıştır. Hasta grubta tümörlü tarafın yanı sıra, sağlam taraf parotis salgısı da alınarak değerlendirilmiştir. Parotis kitleleriinde, tümörlü taraf salgısından elde edilen prostaglandin benzeri aktivite değerleri, kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (p 0.01). hastaların sağlam tarafındaki parotis salgısı değerleri ile kontrol grubu değerleri arasında ise önemli bir fark saptanamamıştır (P 0.05). Gerek hasta, gerek kontrol grubunda erkek ve kadın cinsleri değerleri arasında da önemli bir fark bulunamamıştır (P 0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(2)/72-82

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale