Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Normal Gebelik Sırasında Parotis Bezi Salgısındaki Akım Hızı ve Elektrolit Değişiklikleri
 

Normal Gebelik Sırasında Parotis Bezi Salgısındaki Akım Hızı ve Elektrolit Değişiklikleri

Gürsan S.O., Alpacar Z., Bilici L., Sınay A.

Sağlıklı 32 gebe kadının parotis bezi salgı örnekleri incelenmiştir. Bu kadınların 20’si doğumdan sonra bir, iki hafta da takip edilerek parotis bezi salgı örnekleri alınmış ve salgı örneklerinde Na, K, Ca, Cl konsantrasyonları ve pH değerleri tayini yapılarak doğumdan önce ve sonraki değerler karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(2)/92-98

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale