Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Akut Otitis Medialı Çocuklaırda Orta Kulak ve Nazofarinks’in Bakteriyolojik İncelenmesi
 

Akut Otitis Medialı Çocuklaırda Orta Kulak ve Nazofarinks’in Bakteriyolojik İncelenmesi

Karaman H., Gürsan Ö.

Çalışmamızda akut otitis media tanısı konan çocukların orta kulak ve nazofarinks bakteriyolojisi ve bunların birbirleri ile olan ilgisi araştırılmıştır. Ayrıca akut otitis medianın üst solunum yolu enfeksiyonu ile alakası incelenmiş, elde edilen sonuçlar literatürle karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(2)/177-183

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale