Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Goldenhar Sendromu (Oculoauriculovertabral Displazi)
 

Goldenhar Sendromu (Oculoauriculovertabral Displazi)

Han T., Kaba A., Şerbetçi E., Karaaslan O.

Bir olgu nedeniyle, göz, kulak, yüz, mandibula ve vertebral kolon konjenital defektlerini içeren, halen etyolojisi bilinmeyen çok nadir bir hastalık olan Goldenhar sendromu ile ilgili literatür gözden geçirildi, hastalığın insidansı, etyolojisi, tanısı ve bulguları hakkında kısa bilgiler verilerek olgu tartışıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/7-11

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale