Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Konjenital Atrezilerde Cerrahi Tedavi
 

Konjenital Atrezilerde Cerrahi Tedavi

Cevanşir B., Kösemen H., Biliciler N., Koçer M., Başerer N.

1981-1985 yılları arasında, ekibimizce 39 kulağın (35 hastada) cerrahi tedavisi yapıldı. Olguların 26’sı unilateral, 9’u bilateraldı. Unilateral olgularda, sağ kulağın tutulma oranı sola göre 2.2 defa daha fazlaydı. Olgularımızın % 17’sinde akraba evliliği mevcut olup, 2 olgumuzda ise mandibulofasyal dizostosis vardı. Preoperatif devrede yapılan odyometrik tetkikte, tamammına yakın kısmında, ortalama eşiği 50dB’le yaklaşan ilitemi tipi işitme kaybı vardır. Operasyondan sonra 15-17 dB arasında değişen mutlak ortalama kazanç elde edildi. % 25 olgumuzda ise stenoz gelişti. Unilateral atrezili olgular bize erken müracaat ettirilmişse, 5-6 yaşlarında, fonksiyonel ve plastik cerrahiyi aynı ekibimizce yapmaktayız. Bilateral atrezili çocuklarda ise, ilk kulağı 5-6 yaşlarında, ikinci kulağı ise, aile kabul ederse, biaural işitme için, ilk operasyondan 6-9 ay sonra yapıyoruz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/37-43

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale