Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » İntraoral Malign Tümörlerde Cerrahi Endikasyon ve Sonuçları
 

İntraoral Malign Tümörlerde Cerrahi Endikasyon ve Sonuçları

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Çölhan İ., Koçer M., Başerer N.

İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalında ekibimizce 1977-1985 yılları arasında tetkik ve tedavisini yaptığımız intraoral epidermoid karsinomalı olgu sayısı 46’dır. Bunların 12’si stage I, 11’i stege II, 14’ü stage III, 9’u stage IV’dür. Olgularımızın 1. grubu radyoterapi başarısızlığından dolayı kurtarma cerrahisi uygulananlar (7 vaka), II. grubu cerrahilerle takip (20 vaka), III. grubu kombine tedavi ile (cerrahi-radyoterapi takip edilenler (16 vaka), IV. grubu ise planlanmış kombine tedavi ile (radyoterapi-cerahi) takip edilenler (3 vaka) oluşturmaktadır. Hastalarda karşılaşılan sorunlar, uygulanan tedavilerin sonuçları, lezyonun yerine göre ortalama sürvi ve genel tedavi prensiplerimiz açıklanırken, kombine tedavi ile ortaya çıkan uzak metastaz konusunda da görüşlerimiz belirtildi. Ayrıca diğer nonepidermoid intraoral karsinomalı olgular da bir tablo halinde sunuldu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/44-53

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale