Larinks Kistleri

Kaya S., Sözeri B., Ayaz S., Arıbal F.

Larinks kisti tanısı alan 18 hastanın özellikleri sunulmuştur. Ayrıca larinks kistlerinin sınıflandırılması, tanı ve tedavideki esasları bildirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/92-96

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale