Larinks Kistleri

Kaya S., Sözeri B., Ayaz S., Arıbal F.

Larinks kisti tanısı alan 18 hastanın özellikleri sunulmuştur. Ayrıca larinks kistlerinin sınıflandırılması, tanı ve tedavideki esasları bildirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/92-96

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale