Larinks Kistleri

Kaya S., Sözeri B., Ayaz S., Arıbal F.

Larinks kisti tanısı alan 18 hastanın özellikleri sunulmuştur. Ayrıca larinks kistlerinin sınıflandırılması, tanı ve tedavideki esasları bildirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/92-96

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale