Vagal Nörinom

Sunar O., Devranoğlu İ., Bora F.

Vagal siniri tutan ve literatürdeki en büyük kitle olan vagal nörinom vakası bildirilmiş ve vaka taktim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/160-165

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale