Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » İç Kulak Tipi İşitme Kayıplarında Ürografin İle Tedavi
 

İç Kulak Tipi İşitme Kayıplarında Ürografin İle Tedavi

Özmen A., Tezel İ., Hızalan İ.

İç kulak tipi işitme kayıplarında ve onlara eşlik edebilen tinnitus ve vertigo gibi sübjektif şikayetler üzerine İV Ürografin’in etkisini araştırmak amacıyla 54 hasta üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda eskimiş Akut İşitme kayıplı hastalarda % 29’unda işitmede kısmi düzelme sağlanmış, toplam olguların % 20’sinde tinnitus’da, % 5.5’unda da vertigo’da azalma saptanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(3)/235-238

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale