Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Paranazal Sinüs Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar
 

Paranazal Sinüs Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar

Hoşal İ.N., Kaya S., Ayas K., Gürsel B., Ceryan K., Turan E., Sözeri B., Yalçıner G.

Bu çalışmada, maksilla rezeksiyonu yapılan 9 benign, 51 malign paranazal sinüs tümörlü hasta takdim edilerek sonuçlar hakkında bihgi verilmiş ve literatür bilgileri ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(4)/222-230

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale