Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Parotis Bezi Rabdomyosarkomu
 

Parotis Bezi Rabdomyosarkomu

Cenik Z., Doğmuş H.

Bu tümör çocuklarda baş ve boyun bölgesinde en fazla görülen noonlenfomatöz malignitedir. İlk 10 yaş içinde görülür. Baş ve boyunda en fazla görüldükleri yer yüz yumuşak dokuları ve ikinci olarak nasafarenks. Ayrıca göz, kulak nazal, paranazal, sinüs lokalizasyonu ve larengeal lokalizasyonlarda gösterilmiştir. Daha önce yapılan çocukluk çağı baş ve boyun bölgesi rabdomyosarkom çalışmaları incelendiğinde parotis bezinde bu tümöre rastlanmamıştır. Sol parotis bezinde rabdomyosarkom vakası bu ender lokalizasyon nedeniyle takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/21-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale