Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Alt Dudak Kanserleri
 

Alt Dudak Kanserleri

Hoşal İ.N., Kaya S., Ayas K., Gürsel B., Ceryan K., Turan E., Sözeri B., Akmansu H.

Hacettepe Üniversitesinde tedavileri yapılan 117 alt dudak kanseri vakası, uygulanan cerrahi yöntem, alınan sonuçları ile beraber takdim edilmiştir. Dudaktaki tümörün çıkarılması esnasında, hem teşhis, hemde tedavi amacı taşıyan suprahyoid diseksiyonu yapılmasının yararları vurgulanmaya çalışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/49-53

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale