Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Kartilajın Biomekanik Davranışı ve Bu Prensiplerin Septoplastiye Uygulanışı
 

Kartilajın Biomekanik Davranışı ve Bu Prensiplerin Septoplastiye Uygulanışı

Uğuz M.Z., Katılmış H., Özorhan F., Hamdioğlu Y., İşeri C., Kaptaner S., Eker İ., Toprak Ş., Cirban M.

Devie nasal septumun düzeltilmesi için literatürde tanımlanan en yeni metod olan septoplastiye temel oluşturan prensipler, septal kartilaj histolojik tetkiki ve kartilajın biomekanik davranışı ile birlikte incelenmiştir. Histolojik tetkiklerde; sesüler yapıların ve elastik fibrillerin tamamen rastgele bir dağılımdan spesifik yapısal düzenlemeye kadar giden farklılıklar oluşturduğu, konkav tarafta yüzeye yakın kondrositlerin iğ biçimini aldıkları ve bu kısımda hyalini ara maddede bazofili kaybı olduğu, konveks tarafta ise hücrelerin normal biçimlerini korudukları; kartilajın kalınlaşma olmayan bölgelerinde kondrositlerin yüzeye dik gelen kısa hücre kolonları oluşturdukları halde, kalınlaşma rositlerin yüzeye dik gelen kısa hücre kolonları oluşturdukları halde, kalınlaşma olan bölgelerinde tek tek veya ikili üçlü hücre kümeleri oluşturdukları görüldü. Biomekanik davranışın, kollagen ve elastik fibriler, kondrositler, proteoglikan üniteler, hyalüronik asit ve suyun özellikleri ve dağılımları ile variasyonları tarafından belirlenebileceği kanaatine varıldı. Literatürde, 1920'den bu yana bu konu hakkında çeşitli yayınlar yapıldı. Fry, detaylı çalışmaları sonucu; kıkırdağın denge halindeki kuvvetlerin etkisi altında olduğunu, eğer bu kuvvetlerden birisi bozulacak olursa kıkırdağın distorsiyone olacağını, distorsiyon derecesinin kıkırdağın kalınlığına ve hücrelerin dizilişine bağlı olduğunu, birbirine bağlı gerginliklerin kıkırdağın ensize edildiği yüzeyde ortadan kalkarak sağlam tarafa kıkırdak distorsiyonuna neden olduğunu belirtti. Fry' ın belirttiği prensipler sığır kulak kartilajlarında deneysel olarak gösterildi. Klinik ve deneysel olarak kıkırdağın ensize edilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Yüzeylerden biri elave edilerek, konkav yüzde full thickness ve karşı taraf perikondriumuna kadar ensizyonlar konveks tarafta ise wedge eksizyonlar ile kıkırdak düzeltildi. Kaidedeki fazla kıkırdak üçgen şerit halinde çıkarıldı. Kemik septumdaki deviationlar ise kırılıp orta hatta getirilmek suretiyle ya da kemik ezeceği ile ezilip yerine konarak düzeltildi. 1982-84 yılları arasında Septoplasti tekniği ile opere edilen 100 olgu değerlendirildi. 4 vakada kaidede lüksasyon, 7 vakada ise mevcut defleksiyonun tamamen düzelmemiş olduğu görüldü. Hiçbir vakada hematom, apse, flapping septum perforasyon, kolumellar retraksiyon gibi revizyonu güç olan kommplikasyonlar görülmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/77-81

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale