Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Kronik Hipertrofik Rinitlerde Bipolar Submukoz Koterizasyonun Yeri Deneysel Histopatolojik Çalışmaların ve 100 Vaka.....
 

Kronik Hipertrofik Rinitlerde Bipolar Submukoz Koterizasyonun Yeri Deneysel Histopatolojik Çalışmaların ve 100 Vaka.....

Günhan Ö., Ege Y., Yavuzer A., Karcı B., Okten T.

Deviasyona bağlı konpansatris veya damla alışkanllığına bağlı olarak oluşmuş konka hipertrofilerini tedavisinde, İzmir'de LİMSA firmasına yaptırılan bipolar iğne koteri ile submukoz koterizasyon uygulamasının sonuçları 100 vakada izlenmiştir. Daha önce köpek ve tavşanlarda yapılan submukoz bipolar kooterizasyonların zararsızlığı histopatolojik olarak saptanmış ve klinik uygulama yöntemi aranmıştır. Hastalarda da önceden değişik uygulamalar yapılarak saptanan en uygun şekil 100 vakada yapılmış, ilk 50 vakada yapılmış, ilk 50 vakada elektrorinomanometrik veriler istatistiksel olarak ve tüm vakalardaki olumlu sonuçlar klinik olarak izlenmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/82-88

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale