Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Bölgemizde Otojen İntrakranial Komplikasyonlar
 

Bölgemizde Otojen İntrakranial Komplikasyonlar

Özel A., Şirin S.

Çalışmamızda 1978 - 1985 yılları arasındaki 7 yıllık süre içinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalına başvuran 50 otojen intrakranial komplikasyonlu hasta insidans, yaş, cins, bakteriyoloji, klinik özellikler, tedavi ve prognoz açısından incelenmiş, literatürle tartışılarak takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/95-103

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale