Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Baş - Boyun Bölgesinde Çok Odaklı Primer Tümörler
 

Baş - Boyun Bölgesinde Çok Odaklı Primer Tümörler

Akyıldız N., Özbilen S., İleri F., İnal E.İ., Göçmez M.

Çok odaklı primer tümör insidansı sanıldığından daha yüksektir. Bu konuda gerçek rakamları vermek oldukça zor olmasına karşın bugüne kadar yapılan çalışmalarda % 1 ile % 35 arasında rakamlar ortaya çıkmıştır. Bizim serimizde çok odaklı primer tümör insidansı % 19 olarak bulunmuştur. Bunun yanında, baş - boyun mukoza kanserlerinde sık görülen çok odaklı primer lezyonların teşhisinde, panendoskopinin yeri ve değeri tartışılmayacak kadar büyüktür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/115-120

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale