Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Develi Sağırlar Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kayıpları İle Rubella, Sifilis
 

Develi Sağırlar Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kayıpları İle Rubella, Sifilis

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Telcioğlu M.

Develi Sağırlar Okulunda yaptığımız bu çalışmada işitme kayıplı 135 çocukta rubella, sifilis ve akraba evliliğinin etkinliği araştırılmıştır. Hazır kit kullanılarak yapılan rubetlla hemaglütinasyon inhibisyon testleri, öğrencilerin 22’sinde (% 16.30) pozitif bulunmuştur. VDRL flokülasyon testi için hazır kit antijeni kullanılarak yapılan sifilis araştırmasında 16 öğrencide (% 11.85) testeler pozitif olarak tesbit edilmiţtir. Akraba evliliği araştırıldığında öğrencilerin 42’sinde (%31.82) anne ve babanın akraba oldukları belirlenmiştir. İşitme kayıplı öğrencilerden 78’inin erkek (%57.78) ve 57’sinin kız (% 42.22) olduğu görülmüştür. Öğrencilerden 52’sinin (% 39.39) en az bir kardeşinde de işitme kaybı olduğu saptanmıştır. Bunlardan 3’ünün (% 2.27) üç kardeşinde, birinin (% 0.76) dört kardeşinde işitme kaybı olduğu tesbit edilmiştir. İki öğrencide (% 1.48) heterokromia, bir öğrencide (% 0.74) Hutchinson dişleri görülmüş, yapılan VDRL testi pozitif olarak bulunmuştur. İstatistiksel yönden önemli bulunan bu değerlerin tedavi ve rehabilitasyona yön vereceği kanısındayız.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/203-207

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale