Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Effüzyonlu Otitis Medianın Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü
 

Effüzyonlu Otitis Medianın Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü

Şenvar A., Mohammed, Hashemi B.

Effüzyonlu otitis media halen otolarengolojiyi en çok meşgul eden konulardan biri olup etyolojisi konusundaki karmaşa süregelmektedir. Effüzyon oluşumunda allerjinin rolü en çok üzerinde durulan noktalardan birisidir. Çalışmamızda effüzyonlu otitis media tanısı konulan 25 hastanın 46 kulağı gerekli tanı yöntemleri ve hastaların tamamında atopik bünyenin araştırılması için periferik ve nasal smear, eosinofil değerleri ölçülmüştür. Cilt testleri yapılmıştır. 25 hasta ve 15 kişilik kontrol grubundan alının serum numunelerinde total IgE değerleri saptanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, effüzyonlu otitis media oluşumunda allerjiden ziyade diğer etkenlerin sorumlu olduğu kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/235-241

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale