Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Effüzyonlu Otitis Medianın Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü
 

Effüzyonlu Otitis Medianın Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü

Şenvar A., Mohammed, Hashemi B.

Effüzyonlu otitis media halen otolarengolojiyi en çok meşgul eden konulardan biri olup etyolojisi konusundaki karmaşa süregelmektedir. Effüzyon oluşumunda allerjinin rolü en çok üzerinde durulan noktalardan birisidir. Çalışmamızda effüzyonlu otitis media tanısı konulan 25 hastanın 46 kulağı gerekli tanı yöntemleri ve hastaların tamamında atopik bünyenin araştırılması için periferik ve nasal smear, eosinofil değerleri ölçülmüştür. Cilt testleri yapılmıştır. 25 hasta ve 15 kişilik kontrol grubundan alının serum numunelerinde total IgE değerleri saptanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, effüzyonlu otitis media oluşumunda allerjiden ziyade diğer etkenlerin sorumlu olduğu kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(1)/235-241

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale