Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum İmmünoglobülin _A _M ve G Değerleri
 

Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum İmmünoglobülin _A _M ve G Değerleri

Esmer N., Gerçeker M., Uyar Y.

Baş ve boyun kanseri olan 32 hastanın serum IgA, M ve G değerlerinin tedavi öncesi ve sonrasındaki seviyeleri araştırıldı. Tedavi öncesi ve sonrası, radyoterapi öncesi ve sonrasındaki seviyeleri araştırıldı. Tedavi öncesi ve sonrası, radyoterapi ve operasyon sonrası değerler karşılaştırıldı. Ayrıca boyuna metastazların immünolobülinlerin seviyelerini etkileyip etkilemediği incelendi. Hastalarımızda tedavi öncesi IgA statistiki olarak yüksek bulunmuş olup, tedavi sonrası düşüşde aynı şekilde anlamlıdır. Radyoterapi ve operasyonun IgA üzerindeki etkileri aynı derecededir. Boyuna metastaz immünogobülin düzeylerini etkilememektedir. IgM ve IgG seviyelerindeki farklılık istatistiki olarak önemli değildir

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/43-56

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale