Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Larenks Kanserleri Üzerine Klinik Araştırma
 

Larenks Kanserleri Üzerine Klinik Araştırma

Esmer N., Gerçeker M., Aktürk T.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Kliniğinde 1965-1985 seneleri arasındaki 20 yıllık süre içinde, yatarak tedavi gören 1092 larenks Ca. Vakası klinik, teropödik ve prognoz gibi özellikler bakımından incelenmiştir. Vakaların büyük bölümü supraglottik (% 68), daha az bir kısmı glottik (% 29), kalan kısmı ise (% 3) subglottiktir. TNM diziminde ise en çok T3N0M0 grubu bulunmaktadır (505 vaka % 46). Vakaların % 80’ine cerrahi, % 15’ine radyoterapi, % 5’ine ise medikal tedavi uygulanmıştır. Cerrahi tedavide fonksiyonel tetkiklere ağırlık verilmeye başlanmış ve vakaların uygunluğu arasında bu işlemi rutin hale getirilmeye çalışılmıştır. Böylece anatomik ve fonksiyonel bütünlük sağlanmaya gayret edilmiştir. Bu gelişmeler ise prognozu olumlu yönde etkilemektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/61-70

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale