Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Larenks Kanserleri Üzerine Klinik Araştırma
 

Larenks Kanserleri Üzerine Klinik Araştırma

Esmer N., Gerçeker M., Aktürk T.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Kliniğinde 1965-1985 seneleri arasındaki 20 yıllık süre içinde, yatarak tedavi gören 1092 larenks Ca. Vakası klinik, teropödik ve prognoz gibi özellikler bakımından incelenmiştir. Vakaların büyük bölümü supraglottik (% 68), daha az bir kısmı glottik (% 29), kalan kısmı ise (% 3) subglottiktir. TNM diziminde ise en çok T3N0M0 grubu bulunmaktadır (505 vaka % 46). Vakaların % 80’ine cerrahi, % 15’ine radyoterapi, % 5’ine ise medikal tedavi uygulanmıştır. Cerrahi tedavide fonksiyonel tetkiklere ağırlık verilmeye başlanmış ve vakaların uygunluğu arasında bu işlemi rutin hale getirilmeye çalışılmıştır. Böylece anatomik ve fonksiyonel bütünlük sağlanmaya gayret edilmiştir. Bu gelişmeler ise prognozu olumlu yönde etkilemektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/61-70

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale