Pyomyositis

Yağız C., İça A., Özçoban T., Başaranoğlu İ.

Total larenjektomli bir hastamızda post-op 3. ayda gördüğümüz bir pyomyositis vakası takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/71-74

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale