Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Orta Kulak Mikro Cerrahisinde Kanama
 

Orta Kulak Mikro Cerrahisinde Kanama

Cura O.

Yazar orta kulak mikro cerrahisinde çok önem taşıyan bir konu olan kanamayı ayrıntı ile incelemiştir. Başta bir hemostaz patolojisinin ekarte etmek için hematolojik açıdan hastanın sorgusunun, klinik muayenesinin ve biyolojik testlerden IVY’nin yöntemi ile kanama zamanı, protrombin zamanı ve kaoli-sefalin zamanlarının gereğine değinmiştir. Ameliyatta bir saat önce yapılacak iyi bir premedikasyoni ile hastanın amileyat masasına yatırılış pozisyonunun önem taşıdığını, postüral drnaj açısından başın toraks’a oranla biraz daha yüksek, ayakların ise biraz daha alçak konumda bulunmasının yararını vasküler bazı temel fizyolojik bilgilerle açıklamıştır. Hem nörolept, hem genel anestezide de ek olarak kulağa lokal bir anestezik için adrenalin enfiltre edilmesinin gerekli olduğunu ve kilogram başına 3 gamma kadar 1/100.000 adrenalin eriyiğinin % 1.5 oranında halotan+oksijen inhalasyonu ile birlikte sakıncasızca uygulanabileceğini bildirmiş, halotanla adrenalinin birlikte uygulanması üzerinde yapılan bazı araştırmalarla son yıllarda adrenalin yerine ortaya konulan daha etkili ve kardiovasküler sistem açısından çok daha zararsız olan Por 8 adlı yeni bir ilaç üstünde bilgi vermiştir. Daha sonra genel anestezi süresince entübasyon tüpünün uygun posizyonda bulunmasının önemi üstünde durarak ameliyat içinde başa verilecek değişik pozisyonların ancak ameliyat masasının döndürülmesiyle sağlanmasını önermiştir. Daha sonra yazar uygulanan değişik anestezi tekniklerini çok özet olarak gözden geçirmiş ve bu ameliyatlarda uygulanan değişik anestezi tekniklerinin çoğunda anesteziklerin farmakolojik özelliklerine göre seçimi ile birlikte respiratörle veya manuel olarak sağlanan kontrollu veya asiste solunumla arter ve ven basınçları birlikte düşürülerek kanamanın azaltılabildiğini açıklamıştır. Daha sonra da enjektör ve inflitrasyon iğnesinin özelliği, Rosen bistürisinin keskinliği, otomatik kulak ekartörü, elektrokoterler, Bone Waks, Surgicel, gelfoam gibi yerel uygulanan maddeler gibi ameliyat sırasındaki kanama sorunu ile ilgili bazı ayrıntılar üzerinde durmuş ve kendi anabilim dalında orta kulak mikro cerrahisinde başarı ile uyguladıkları yöntemler hakkında özet bilgi vermiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/123-137

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale