Objektif Tinnitus

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Papila İ., Erişir F.

Objektif Tinnitus: ekstranal kanal veya etrafındaki oluşumlardan menşeini alan ve hem hasta hem de hekim tarafından işitilen bir sestir. Etyolojik olarak Vasküler tip diye ikiye ayrılır. Ses düzensiz çalışan bir saatin sesine veya iki parmak tırnağının birbirine vurmakla çıkan sese benzer. Tebliğimizdeki kaset demostrasyonları kliniğimizde odioloji seksiyonunda kaydedilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(2)/196-200

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale