Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Cerrahinin Yeri
 

Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Cerrahinin Yeri

Özer M.A., Değer K., Şenvar A., Çelikoyar M.

EOK tedavisinde cerrahinin yerinin araştırıldığı bu çalışmada 121 kulaktan 62’sinde ventilasyon tüpü, 59’unda miringotomi uygulanmış ve postoperatif dönemde odyometrik ve timponometrik kazançları incelenmiştir. Komplikasyonlarının da gözönüne alındığı sonuçlara göre, bu iki tedavi yöntemi arasında kulak zarının değerlendirilmesine göre tedavi açısından önemli fark olmadığı, ancak komplikasyonlarının azlığı ve kolay uygulanabilirliği ile miringotominin daha ağır bastığı anlaşılmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(3-4)/84-95

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale