Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1988 » Larenks Kanserlerinin Biopsi Materyalinde Stromal Reaksiyonunu Histopatolojik Olarak Araş. Ve Prognoza Etkisi
 

Larenks Kanserlerinin Biopsi Materyalinde Stromal Reaksiyonunu Histopatolojik Olarak Araş. Ve Prognoza Etkisi

Karasalihoğlu A., Sarıkahya İ., Özgün T.

3 ve 5 yılık takibi olan larenks karsinomlu 78 olgunun biopsi materyallerinin retrospektif olarak histopatolojik incelenmesi yapılmış ve stromal reaksiyon araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 3 ve 5 yıllık sağ kalıma göre ayrı ayrı gruplandırılarak stromal reaksiyonunun prognoza etkisi değerlendirilmiştir. Stromal reaksiyon 4 tipte (lenfoplazmasiter tip, intermedier tip, fibröz tip psödosarkomatö tip) incelenmiş ve diğer parametreler olarak tümörün kaynak aldığı anotomik bölgeye, tümörün yaygınlığına ve histopatolojik diferansiasyonuna göre de prognozun nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Olgularımızda stromal reaksiyonunu prognozu en az diğer parametreler kadar etkilendiği araştırılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 26(3-4)/170-184

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale