Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Sağır ve Dilsizlerde Vestibüler Fonksiyon
 

Sağır ve Dilsizlerde Vestibüler Fonksiyon

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Kıroğlu F., Çetik F., Bozkır R., Yaman A.

Sağır ve dilsizlerde, sekizinci sinirin koklear fonksiyonu ile ilgili çalışmaların çokluğu dikkati çekmesine karşın, vestibüler fonksiyonlar hep geri planda kalmıştır. Doğmalık ve sonradan oluşan 32 sağır ve dilsiz olguya Fitzgerald-Halpike yöntemi ile bitermal kolarik test yapılarak labirent fonksiyonları değerlendirilmiştir. Olguların %53.1’inde kalorik bulgular normal, %32.2’sinde bilateral inaktif, %9.3’ünde kanal parezisi ve %6.2’sinde tek taraflı kanal paralizisi saptanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/5-6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale