Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » A. Carotis Externa Ligatürü Gerektiren Bir Nazofarenks Anjiofibrom Olgusu
 

A. Carotis Externa Ligatürü Gerektiren Bir Nazofarenks Anjiofibrom Olgusu

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Dulundu H.

Bir olgu nedeniyle juvenil nazofarenks anjiofibromunun kliniği gözden geçirilmiş, tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır. Postoperatuvar devrede komplikasyon ve ikinci bir operasyon gerektiren bir olgu takdim edilmiş ve literatürdeki görüşler ile tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/16-18

Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale