Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » A. Carotis Externa Ligatürü Gerektiren Bir Nazofarenks Anjiofibrom Olgusu
 

A. Carotis Externa Ligatürü Gerektiren Bir Nazofarenks Anjiofibrom Olgusu

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Dulundu H.

Bir olgu nedeniyle juvenil nazofarenks anjiofibromunun kliniği gözden geçirilmiş, tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır. Postoperatuvar devrede komplikasyon ve ikinci bir operasyon gerektiren bir olgu takdim edilmiş ve literatürdeki görüşler ile tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/16-18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale