Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Kokleo-Vestibüler Fonksiyonlar
 

Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Kokleo-Vestibüler Fonksiyonlar

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Altuğ T., Bora F.

Meniere haricindeki nedenlere bağlı vertigo şikayetli 27 hasta ile açık açılı glokom teşhisi konan 21 hasta klinik, radyolojik, odyo-vestibüler ve oftalmolojik incelemeye tabi tutulmuştur. Vertigolu grupta % 13 oranında nörosansoryal işitme kaybı, % 27.8 oranında stapes refleksi yokluğu, % 5.5 oranında Sisi testinin müspet olması, % 57 oranında recruitment testinin pozitifliği ve % 23 oranında Metz-Recruitment testinin pozitifliğine karşın glokomlu grupta % 2.3 oranında nöro-sansoryal işitme kaybı, % 28.5 stapes refleksinin olmaması, % 0 oranında Sisi testinin pozitifliği, % 33.3 oranında Metz Recruitment pozitifliği saptanmıştır. Vertigolu grupta, % 33.3 oranında ENG ile patolojik cevap, glokomlu grupta ise, % 4.7 oranında anormallik tespit edilmiştir. Radyolojik olarak her iki grupta da benzer oranlarda (% 89.5 ve % 97.5) yüksek derecede servikal patoloji saptanmıştır. Bu bulgular glokomlu hastalarda iç kulakta hidropsa benzer bir patoloji bulunabileceği varsayımı aleyhinedir.

Cocheo-vestibular Functions in Open Angle Glaucoma

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Altuğ T., Bora F.

27 patients complaining of vertigo due to conditions other than Meniere’s syndrome and 21 patients with open-angle glaucoma diagnosis underwent clinical radiological, odio-vestibular and ophtalmological examinations. Among vertigo patients neurosensorial hearingloss percentage was 12 %; Absence of stapes reflex, 27.8 %; positive sısı test 5.5 %, recruitment positivity 57 % and Mretz-recruitment positive 23 %. By contrast, in the glaucoma group the glaucoma group the NS hearing loss was only 2.3 %. Absence of STR was 28.5 % sisi positivity was none. Metz recuritment was recuritment was present in only 33.3 % I the vertigo group ENG showed a pathologic response in 33.3 %; where as in the glaucema group the percentage was only 4.7 %. Cervico vertebral pathology was detected radiologically in both groups (85.5 % and 97.5 % respectively). Close findings do not lend suport to the hypothesis of possible inner ear hydropse in glaucoma patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/22-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale