Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Kulak ve Kulak Dışı Enfeksiyonlarda Pseudomonas Aeruginosa
 

Kulak ve Kulak Dışı Enfeksiyonlarda Pseudomonas Aeruginosa

Almaç A., Kunt T., Kırış M., Kavasoğlu S., Canbay E.

Pseudomonas aeruginosa, kronik otitis media tedavisinde büyük ve güncel bir problemdir. Bu çalışmada 1978-1984 yıları arasında mikrobiyoloji laboratuvarına muhtelif kliniklerden alınan kulak ve kulak dışı örneklerden izole edilen Pseudomonas’lar değerlendirildi; Pseudomonas aeruginosa’nın Gentamisin, Streptomisin, Rifampisin, Kotrimetaksagol ve Kloramfenikol’e dirençliliği gözden geçirildi. Kulak dışı Pseudomonasların bu antibiotiklere daha dirençli olduğu görüldü. Pseudomonas aeruginosa’lara dirençlilik 1978-1984 yılları arasında artıyordu ve en yüksek dirençlilik 1981’de görülüyordu. Ayrıca, Pseudomonas aeruginosa’nın bazı ilginç Mikrobial özellikleri ve bunların kronik otitis mediadaki önemi tartışıldı.

Pseudomonas Aeruginosa in Otogenic and Non-Otogenic Infections

Almaç A., Kunt T., Kırış M., Kavasoğlu S., Canbay E.

Pseudomonas aeruginosa is a major and actual problem in treatment of the Chronic Otitis Media. In this study, pseudomonas aeruginosa which was isolated from otogenic and non-otogenic samples received to microbiology laboratory from several clinics are evaluated between 1978-1984. The resistance of pseudomonas aeruginosa to Gentamycine, Streptomycine, Riphamycine, co-trimaxasole and Cloramphenicol are calculated. We saw that non-otogenic pseudomonas was more resistant to these antimicrobials. The resistance to pseudomonas was increased between 1978-1984 and maximum resistance was seen in 1981. In addition, some interesting microbial properties of pseudomonas aeruginosa and its importance in chronic otitis media are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/33-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale