Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Maxiller Sinüste Yabancı Cisim Granülomu
 

Maxiller Sinüste Yabancı Cisim Granülomu

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Ada M., Altuğ T.

Yabancı cisimler en çok maksiller ve etmoidal sinüslerde görülürler. Gerçek yabancı cisim granülomu travma veya iatrojenik yabancı cisimlerden sonra görülür. Yabancı cisme karşı alerjik reaksiyon ve gerçek yabancı cisim reaksiyonu ayırt edilmelidir. Bu nedenle kliniğimizde ameliyat ettiğimiz bir hasta takdim edilmiş ve literatür taranmıştır.

Foreign Bady Granulamain the Maxillary Sinus

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Ada M., Altuğ T.

Foreign bodies are most often encountered in the maxillary & ethomidal sinuses. A true foreign body granuloma generally follows either a trauma or an iatrogenic foreign body. Differentiation must be made between allergic responce to the FB and a true FB reaction. Current literature has been reviwed with regard to a patient greated in our cilinc.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/40-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale