Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Dorsum Nasi Deformitelerinde Uygulanan İmplantlar
 

Dorsum Nasi Deformitelerinde Uygulanan İmplantlar

Arat M., Tezel İ., Erişen L., Onart S.

Dorsum nasi deformiteleri gerek kozmetik, gerekse fonksiyonel olarak KBB hekimini ilgilendirmektedir. İnfeksiyöz, travmatik, malignite veya septum operasyonları gibi faktörler bu tür deformitelere neden olmaktadır. Çalışmamızda postoperatif dorsum nasi deformatilerinde uygulanan implantlar gözden geçirilmiştir.

Implants, Application for Dorsum Nasi Deformities

Arat M., Tezel İ., Erişen L., Onart S.

Cosmetic an functional aspects of dorsum nasi deformities are in the area of otorhinolaryngologist. Dorsum nasi deformities are due to infectiones, trauma, neoplasm or septum operations causes. In our study, the implants we have used in postoperative dorsum nasi deformities are considered.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/45-46

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale