Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Ön Tanısı Kronik Maksiller Sinüzit Olan Hastalarda Lavaj-Sitolojisi Yöntemi İle Malign Tümör Olasılığının Tespiti
 

Ön Tanısı Kronik Maksiller Sinüzit Olan Hastalarda Lavaj-Sitolojisi Yöntemi İle Malign Tümör Olasılığının Tespiti

Arat M., Özmen A., Onat S.

Klinik ve radyolojik olarak kronik maksiller sinüzit diye tanımladığımız 20 hastaya sinüs fonksiyonu uygulayarak lavaj mayilerinin sitolojik tetkiklerini yaptık. İki hastanın sitolojik tetkikinde displazik hücreye rastlandı ve bu iki vakayı kliniğimizde opere ettik. Her iki hastanın sinüs maxillarisinde malign tümör tespit ettik.

Diagnasis of Malgnant Tumors by Cytologic Examination of the Irrigation Material in Patient Having Cronic Maxillary....

Arat M., Özmen A., Onat S.

We made cytologic examination of the irrigation materials of 20 patients diagnosed as cronic maxillary sinusitis both clinically and radiologicallly after making their sinus punctures. In the cytologic examinations of the two patients we founds dysplasy of the cells. They were operated and malignant tumors were found in their maxillary sinuses.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/47-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale