Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Farenks ve Larenks Cerrahisinden Sonra Görülen Paratiroid Disfonksiyonu
 

Farenks ve Larenks Cerrahisinden Sonra Görülen Paratiroid Disfonksiyonu

Onat S., Tezel İ., Yağcı M.

Farenks ve larenksin geniş rezeksiyon gerektiren ameliyatlarında ve boyun diseksiyonlarında parsiyel veya total tiroidektomilerde yapılmakta buna bağlı olarak post-operatif dönemde paratiroid disfonksiyonları bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kliniğimizde bu komplikasyonu gördüğümüz iki vakamız takdim edilmiştir.

Parathyroid Dysfunction Following Surgery of the Pharynx and Larynx

Onat S., Tezel İ., Yağcı M.

Partial or total thyroidectomy may be carried out in extirpative surgery of the pharmaynx and larynx, and particularly in block dissection of cervical lymphnodes, therefore post-operative hpyoparathyroidism is an expected comlication. We presented our two cases which we encountered this complication in our clinic.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/52-54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale