Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Preoperatif Radyoterapinin Hipofarenks Defektleri Rekonstrüksiyonunda Olumsuz Etkileri
 

Preoperatif Radyoterapinin Hipofarenks Defektleri Rekonstrüksiyonunda Olumsuz Etkileri

Arat M., Onat S., Kaya A.

Çalışmamızda, Anabilim dalımızda hipofarenks tümörü nedeniyle preoperatif radyoterapi uygulandıktan sonra total larenjektomi veya total larenjektomi + boyun disseksiyonu uygulanmış vakalada rezeksiyondan sonra oluşan hipofarenks defektlerinin rekonstrüksiyonunda karşılaşılan güçlükler sunulmuştur.

Negative Effects of Preoperative Radiotherapy in the Reconstruction of Hypopharynx Defects

Arat M., Onat S., Kaya A.

In this article, the difficulties met during the reconstruction of hypopharynx defects in the total laryngectomy and total laryngectomy + neck dissection cases performed bacause of hypoplarynx tumors after radiotharapy, in our ENT department.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(1)/57-58

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale