Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Etyolojisinde Allerjinin Rolü
 

Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Etyolojisinde Allerjinin Rolü

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Kıroğlu F., Özmen H., Seçinti E., Güneşer S.

Etyopatogenezi tartışmalı olan seröz otitde, etyolojik faktörlerden biri olarak allerji ileri sürülmüştür. SOM olgularının serum, kulak sıvısı ve adenoid dokusunda IgE seviyesini RIA testi ile ölçerek allerjinin SOM’daki rolü araştırıldı. Bulgular allerjinin bir neden olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(2)/68-70

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale