Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Paranasal Sinüs Hastalıklarının Teşhisinde Radyolojik, Tomografik ve Cerrahi Girişimlerin Mukayesesi
 

Paranasal Sinüs Hastalıklarının Teşhisinde Radyolojik, Tomografik ve Cerrahi Girişimlerin Mukayesesi

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Karagöz B., Öztaş Ü., Mirza E., Baktır M.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı polikliniğine paranasal sinüs hastalıklarına ait şikayetlerle müracaat eden hastalardan 8’i araştırmamız kapsamına alındı. Tüm hastaların radyografik muayeneleri ve CT muayeneleri yapılarak incelendi. Tetkik sonuçlarına göre de hastalar operasyona alındılar. Çalışmamız sonucunda, özellikle seçilmiş paranasal sinüs hastalıklarının teşhisinde, CT’nin çok yararlı bir teşhis aracı olduğu kanısına vardık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(2)/77-79

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale