Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Maksilla Kırıklarının İnternal Süspansiyon-Açık Redüksiyon ve Direkt Tespitle Tedavisinde Aldığımız Sonuç:Klinik Çalışma
 

Maksilla Kırıklarının İnternal Süspansiyon-Açık Redüksiyon ve Direkt Tespitle Tedavisinde Aldığımız Sonuç:Klinik Çalışma

Yıldırım İ., Çetinkale O., Çokneşeli B.

Son 4 yılda tarafımızdan tedavi edilen 44 maksilla kırığı olgusundan 28’inde cerrahi tedavi uygulandı. Bu amaçla kullanılan yöntem değerlendirildi ve sonuçları tartışıldı. Maksilla üst çeneyi tarif için kullanılan bir terimdir. Orta yüz bölgesi travmalarında sıkça yaralanır. Tedavide fasiyal kontur ve dental oklüzyon özellikle dikkate alınmalıdır. En sık rastlanan kırık tipleri Le Fort tarafından sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama dışında kalan alveol fraktürleri, vertikal maksiller fraktürler gibi kırıklar vardır. Bu çalışmada son 4 yılda tarafımızdan tedavi edilen 44 maksilla kırığı olgusu gözden geçirilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(2)/80-81

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale