Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » İki Olgu Nedeniyle Parafarengeal Bölgedeki Nörojenik Tümörlerden Schwannoma
 

İki Olgu Nedeniyle Parafarengeal Bölgedeki Nörojenik Tümörlerden Schwannoma

Cevanşir B., Başarer N., Biliciler N., Güldiken Y., Oğuz A., Gülle A.

Parafarengeal bölge tümörleri, bölgenin zengin anatomisinden dolayı geniş bir spektruma sahiptir. %80’e yakın selimdir. En sık rastlananı selim mikst tümördür. Şüpheli parafarengeal lezyon değerlendirilmesinde siyalografi ve komputerize tomografi yapılmalıdır. Tedavi, tümörün tipine ve yerleşimine bağlı olarak değişmektedir. Majör damarların ve sinirlerin saptanması kanama kontrolü ve yeterli görünümün sağlanabilmesi açısından eksternal yaklaşım tercih edilir. İki olguda schwannoma tesbit edilmiştir. Bu tümörler radyoresistandır. Cerrahi rezeksiyon semptom veren anlamlı büyüklükteki her kitle için seçilecek tek tedavi yöntemidir.

Schwannoma, A Neurogenic Tumor of the Parapharyngeal Area Report of Two Cases

Cevanşir B., Başarer N., Biliciler N., Güldiken Y., Oğuz A., Gülle A.

Tumors of the parapharyngeal space encompass a very wide spectrum, owing to the rich anatomy of the region. Nearly 80% are benign. Benign mixt tumor is the most frequent. The work-up for a suspected lesion should include sialography and CT. The therapy varries according tumor type, size and location. External-approach is preferred because it renderpossible the exposure of the major vessels and nerves. Also hemostasis and tumor extirpation or resection are easier with this approach. Schwannoma was diagnosed in our cases postoperatively, upon histopatological examination of the specimens. Pre-op biopsies were nonspesific.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(2)/82-84

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale