Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Burun ve Paranasal Sinüs Habis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız
 

Burun ve Paranasal Sinüs Habis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız

Cevanşir B., Başarer N., Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Tınaz M., Güldiken Y., Oğuz A.

1976-1987 yılları arasında kliniğimizde burun ve paranasal sinüs habis tümörü tanısı konan 76 vakayı histolojik tiplerine göre ayırarak tedavi protokolümüzü ve prognozlarını bildirmeyi uygun gördük. Serimizde 26 vaka (%34.3) Skuamöz Hücreli Ca, 19 vaka (%25) Bazal Hücreli Ca, 16 vaka (%21) Glandüler Hücreli Ca, 5 vaka (%6.6), sarkomlar ve Hemopoetik sistem maligniteleri, 4 vaka (%5.43) Nöroepitelyoma ait karsinomlar, 6 vaka (%7.8), Indiferansiye Ca tesbit ettik. 76 vakadan 19 Bazal hücreli karsinom ve cerrahi girişimi kabul etmeyen 5 vaka değerlendirmeden çıkarıldığı zaman geriye kalan 52 vakaya cerrahi tedavi ve radyoterapi uyguladık. Toplam 52 vakaya genel olarak bakıldığına 16 vaka 3 yıllık sürviyi (%40), 9 vaka 5 yıllık sürviye (%22.5) doldurmuştur. 15 vaka 2 yıl sonunda hastalıksız hayattadır (%37.5).

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(2)/105-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale