Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » İki Olgu Nedeniyle Glomus Jugulare Tümörleri
 

İki Olgu Nedeniyle Glomus Jugulare Tümörleri

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Dulundu H., Bozyiğit C., Gümrü C.

KBB hekimliğinde nadir rastlanan Glomus Jugulare tümörleri hakkında ameliyat ettiğimiz iki olgu nedeniyle yapılan bu derlemede tümörün sınıflaması ve sendromları hakkında kısaca bilgi verilerek en son cerrahi tedavi tekniklerinden bahsedildi. Ayrıca Glomus Jugulare tümörlerinin tanısında BT’nin önemli yeri vurgulandı. Radyoterapinin bu tür tümörlerde uygulanma kriterlerinden söz edildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/133-135

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale