Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Ramsay-Hunt Sendromunda Oral Acyclovir Tedavisi
 

Ramsay-Hunt Sendromunda Oral Acyclovir Tedavisi

Çelikoyar M., Üneri C., Şehitoğlu M.A.

Ramsay-Hunt sendromu herpes zoster oticus adıyla da bilinen; tek taraflı vesiküler erüpsiyonlarla ve/veya audiovestibular semptomlarla karakterize olan bir hastalıktır. Genellikle iyi bir prognoza sahipse de fasiyal paralizi veya işitme kaybı gibi dönüşü olmayan fonksiyonel kayıplara sebep olabilir. Yeni geliştirilen bir ilaç olan acyclovir 4 Ramsay-Hunt sendromu olan hastaya verilmiş ve tedavi sonuçları tartışılmıştır.

Oral Acylovir Therapy for Ramsay-Hunt Syndrome

Çelikoyar M., Üneri C., Şehitoğlu M.A.

Ramsay-Hund syndrome, also known as herpes zoster oticus, is a disease characterized by unilateral vesiculer eruptions and/or facial palsy and/or audiovestibular symptoms. Even though it is of self-limited pro-press, it is capable of leaving irreversible functional losses, such as facial paralysis or hearing loss. A recently developed drug, acyclovir, was administered to four cases of Ramsay-Hunt syndrome of which the results of treatment are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/143-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale