Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Presbiakuzide Beyinsapı İşitme Uyarılmış Potansiyelleri
 

Presbiakuzide Beyinsapı İşitme Uyarılmış Potansiyelleri

Balkan E., Balkan S., Yaltkaya K.

Bu çalışmada, Antalya Devlet Hastanesi KBB Kliniğinde tanısı klinik ve odyolojik olarak konan 20 presbiakuzili hastanın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri (BİUP) kaydedilmiştir. Kontrol grubu olarak da işitme ve nörolojik muayeneleri normal olan 14 kişinin BİUP kayıtları yapılmıştır. Böylelikle hasta grubunda toplam 40, kontrol grubunda toplam 28 kulaktan elde edilen BİUP kayıtları değerlendirilmiştir. BİUP dalgaların 7 dalganın latansları ve III-V tepeler arası latanslar her iki grup arasında istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve V., VI., VII. dalgalar ile III-V’in farkları anlamlı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılmış ve bu hastalıkda işitme yollarının santral tutuluşu hakkında tartışma yapılmıştır.

Brainstem Auditory Evoked Responses in Presbycusis

Balkan E., Balkan S., Yaltkaya K.

In this study, 20 presbycusis cases were diagnosed clinically and audiologically in the ENT clinic of Antalya State Hospital and their Brainstem Auditory Evoked Responses (BAER) were recorded in the Neurology Department of the Faculty of Medicine of Akdeniz University. The BAER of 14 audiologically and neurologically normal persons were also recorded for the control group. As a whole, 40 ears of the patients and 28 ears of the persons in the control group were investigated. As a result, the latencies of the V’th and VII’th waves among the seven waves of BAER and the III-V interpeak latency were found to be significant, statistically. The results were compared by the literature and the central components of presbycusis were discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/150-152

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale