Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Bir Maksiller Sinüs Ekstramedüller Plazmositom Vakası
 

Bir Maksiller Sinüs Ekstramedüller Plazmositom Vakası

Özkul N., Karagöz M., Alper C., Başaranoğlu İ., Korkmaz M.

50 yaşında bir erkek hastada maksiller sinüsten menşe alan ve nazofarenkse yayılma gösteren bir ekstramedüller plazmositom vakası takdim edilmiştir. Hastaya Caldwell-Luc ameliyatı yapılmış ve nazofarenkste mevcut tümöral kitle ekstirpe edilmiştir. Müteakiben radyoterapi uygulanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/176-178

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale