Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Hipertrofik Tonsil ve/veya Adenoidli Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
 

Hipertrofik Tonsil ve/veya Adenoidli Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu

Ural T., Özel A., Ustaoğlu M., Yılmaz M.

Tonsil ve/veya adenoid hipertrofisine bağlı şikayetlerle Anabilim Dalımıza başvuran çocuk hastalar; Obstrüktif Uyku Apnesi (Obstructive Sleep Apnea: OSA) Sendromu açısından incelenmiştir. Vak’alarda OSA Skoru tayinleri yapılarak 3.5 ton büyük olanlar OSA Sendromu olarak kabul edilmiştir. Vakalara Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi uygulandıktan sonra OSA skorları yeniden tayin edilerek ilk bulgularla karşılaştırılmış ve belirgin bir düşme tesbit edilmiştir. OSA skorunun adenotonsiller hipertrofili çocuklarda OSA sendromunun teşhisinde ve tedavi sonucunun değerlendirilmesinde değerli bir yöntem olduğu üzerinde durulmuştur.

Obstructive Sleep Apnea in Children with Hypertrophic Adenoid and/or Tonsil

Ural T., Özel A., Ustaoğlu M., Yılmaz M.

Between the patients came to our clinic with the complaints of tonsilla and or adenoid hypertrophy, cases which OSA scores more than 3.5 were agreed to be "Obstructive Sleep Apnea Syndrom". The patients which determined tonsilla and/or adenoid hypertrophy as prodisposing factors were operated. In these patients, postoperatively OSA scores were compared with the OSA scores were compared with the OSA scores before operation. Post-operatively OSA scores has diminished. OSA scores is valuable method in determination of diagnosis end therapy of OSA syndrom in children with adenotonsiller hypertrophy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/179-181

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale