Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Retrofarengial Yerleşim Gösteren Osteom
 

Retrofarengial Yerleşim Gösteren Osteom

Özbilen S., İnal E.İ., Özerdem Ö., Memiş L.

Osteomlar iyi differansiye matür kemik dokusu içeren, yavaş gelişen benign tümörlerdir. Osteomlar genellikle kafatası ve fasyal iskeletten gelişirler. Yumuşak dokuların osteomu oldukça enderdir. Bir olguda retrofarengial yerleşim gösteren yumuşak doku osteomu saptadık.

Retropharyngeal Localized Osteoma

Özbilen S., İnal E.İ., Özerdem Ö., Memiş L.

Osteomas are benign, slowly growing tumors composed of well differentiated mature bone tissue. Osteomas generally originate from skull and facial bones. Osteomas of the soft tissues are extremly rare. In one patient we determined a soft tissue osteoma localized on retropharyngeal wall.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(3)/182-183

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale