Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Pterigopalatin Bölgeye İnternal Varış Yolu Üç Geniş Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Rezeksiyonu Nedeniyle
 

Pterigopalatin Bölgeye İnternal Varış Yolu Üç Geniş Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Rezeksiyonu Nedeniyle

Şenocak F., Akan D., Öz F., Şekercioğlu N., Oran Y., Gökçel A., Özek H., Enver Ö., Korkut N., Koruyucu E., Şenocak D., Üçler E.

JNA hemen her zaman puberte çağındaki erkeklerde rastlanan vasküler bir tümördür. 3 JNA vakasında pterigopalatin fossaya internal varış yolu kullanılmıştır. Bu vakalarda transantral-transplatal kombine varış yoluna ilaveten maksiller sinüsün lateral duvarı çıkartılarak tümörün başarıyla ekstirpasyonu mümkün olmuştur. Bu varış yolu Kremen ve Fisch tarafından tarif edilen eksternal varış yoluna nazaran komplikasyon riskinin daha az oluşu ve daha iyi kozmetik sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilebilir gözükmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(4)/233-234

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale