Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Larengeal Rekonstrüksiyonda Parsiyel Krikotrakeal Rezeksiyonlu
 

Larengeal Rekonstrüksiyonda Parsiyel Krikotrakeal Rezeksiyonlu

Şenocak F., Akan D., Öz F., Şekercioğlu N., Oran Y., Gökçel A., Özek H., Enver Ö., Pişirici M., Koruyucu E., Khoobeni S.

Larengeal stenozların oluşmasında en önemli neden uzun süreli entubasyondur. Bu stenozların tedavisinde konservatif ve cerrahi olmak üzere değişik yöntemler geliştirilmiştir. Modifiye Evans-Todd metodunu uyguladığımız hastalar daha önce rekonstrüktif larenks cerrahisi denenmiş ve trakeayı çok daraltan stenozlu hastalardır. Evans ve Todd’un geliştirmiş olduğu larengotrakeoplasti metodunu modifiye ederek stent kullanmaya gerek kalmaksızın tamamen rijid ve operasyon gününden itibaren açık bir lümen elde ettik.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(4)/238-239

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale