Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1989 » Basit Kronik Glokom ile Endolenfatik Hidrops Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 

Basit Kronik Glokom ile Endolenfatik Hidrops Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Güney E., Şeşen T., Koyuncu M.

Bu çalışma Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı’nca glokom tanısı alan hastalar üzerinde KBB Anabilim Dalı’nda odio-vestibüler inceleme ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında göz ve içkulak sıvılarının hidrodinamiğinin birbirine çok benzer olması nedeniyle basit kronik glokomlu hastalarda iç kulakta da patolojik değişiklikler oluşarak endolenfatik hidrops gelişebileceği kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 27(4)/240-242

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale