Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » 17-Alpha Ethanyl Oestradiol’ün Erişkin Dişi Kobaylarda Nazal Respiratuar Mukoza Üzerine Etkisi
 

17-Alpha Ethanyl Oestradiol’ün Erişkin Dişi Kobaylarda Nazal Respiratuar Mukoza Üzerine Etkisi

Beder E., Uzun K.H., Bulay O.

Sentetik östrojenlerin kontrasepsiyonda ve çeşitli jinekolojik bozukluklarda yaygın bir şekilde kullanılması bunların yan etkileri üzerindeki dikkati arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı östrojenlerin nazal mukoza üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu nedenle; 15, 30 ve 45 gün süreyle 40, 60 ve 80 mikrogram/kg/gün dozunda 17-alfa etinil östradiol alan 40 yetişkin dişi kobayda bir histopatolojik araştırma yapılmıştır. Saptanan histopatolojik bulgular: respiratuvar mukozada çok katlı yassı epitel metaplazisi, artmış vaskülarite, bez hiperplazisi, lenfosit infiltrasyonu, submukozal ödem, çok katlı yassı epitelde ve respiratuvar epitelde kalınlaşma ve submukozal bezlerde metaplazidir. Bu değişikliklerin östrojenin nazal mukoza üzerindeki hormonal uyarımına bağlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

The Histopathological Effect of 17-Alpha Ethanyl Oestradiol on the Nasal Respiratory Mucosa in Adult Female Guinea-pigs

Beder E., Uzun K.H., Bulay O.

The extensive use of synhetic oestrogens for contraception and several gynaecologic disorders has drawn growing attention to their side-effects. The aim of this study was to look for any effects of oestrogen on the nasal mucosa. For this, a histopathological experiment was carried out in 40 adult female guinea-pigs receiving 17-apha ethanyl oestradiol in doses of 40, 60 and 80 micrograms/kg/day for 15, 30, and 45 days. The histopathological findins are: squamous metapalisa of the respiratory nasal mucosa, increased vascularity, glandular hyperplasia, Iymhocytic infiltration, submucosal oedema, thickening of the squamous and respiratory epithelium and squamous metaplasia of the submuosal glands. It is concluded that these changes can be attributed to the hormanal stimulation of oestrogen on the nasal mucosa.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/16-19

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale